Yhteyden luomisen taitoa

Näkemystä työn tutkimiseen

Rohkeutta kohdata olennainen

Yritys

CommuniArt auttaa luomaan ja syventämään työelämässä yhteyttä:

 • työntekijän ja asiakkaan välillä
 • johdon ja työntekijöiden välillä
 • työtovereiden sekä työ- ja ammattiryhmien kesken
 • ja – mikä tärkeintä – työntekijän suhteessa itseensä, hänen omiin ajatuksiinsa, tunteisiinsa ja tarpeisiinsa.

CommuniArt on yhteiskunnallisen konsultatiivisen työn ammattilaistalo, ei toimialakeskeinen yritys. Sen asiakkaat ovat erilaisten toimialojen työntekijöitä ja monentyyppisiä organisaatioita. Huomattava osa yrityksen asiakkaista on esimiehiä, johtajia ja johtoryhmiä. CommuniArtilla on pitkä kokemus järjestöjen kehittämistyöstä.

CommuniArtin pääkonsultti on Riitta Jauhiainen. Hän tekee suuremmissa hankkeissa yhteistyötä mm. Kehityspiikki Consultingin, Core Consultingin, Sundman Consultingin sekä Aretain kokeneiden konsulttien kanssa.

Palvelut

CommuniArt rakentaa työelämässä yhteyttä työnohjauksen, organisaatiokonsultoinnin sekä valmennuksen ja koulutuksen keinoin. Se osaa luoda organisaatioihin välittävää todellisuutta johdon ja työntekijöiden sekä eri toimialojen välille. Yritys tarjoaa tukea työelämän muutos- ja traumaattisissa kriiseissä sekä konfliktitilanteissa.

Työnohjaus

Työnohjaus on työssä oppimisen, työn ja työyhteisön kehittämisen sekä työhyvinvoinnin tukemisen väline. Olennaista on itsereflektio, työn tunnekuormituksen käsittely ja hyvä keskinäinen dialogi. CommuniArt tekee yksilö-, ryhmä-, työyhteisö-, kriisi- sekä esimiesten ja johdon työnohjausta. CommuniArt tarjoaa työnohjausta myös internetissä.

CommuniArtin työnohjaukselle on luonteenomaista työkeskeisyys, syvällinen työ- ja organisaatioilmiöiden ymmärrys sekä johtajuuden kunnioittaminen. Erityisen hyviä tuloksia saadaan yhdistämällä säännölliseen ryhmätyönohjaukseen esimiesvalmennusta, työyhteisön kehittämispäiviä ja/tai kriisitukimahdollisuus.

Riitta Jauhiainen ohjaa vuosittain n. 50-60 asiakasprosessia, mikä syventää ymmärrystä, harjaannuttaa ohjaustaitoja ja säilyttää erinomaisen kontaktin työelämän ajankohtaisiin kysymyksiin. Hän toimii kouluttajana työnohjaaja- ja mentorointikoulutuksissa ja tarjoaa työnohjauksen työnohjausta sekä opiskeluvaiheessa oleville että ammattia jo pidempään harjoittaneille työnohjaajille ja konsulteille.

Organisaatiokonsultointi

CommuniArt on ryhmä- ja organisaatiodynamiikan ymmärtäjä ja organisaation kehittämistyön ammattilaisyritys. Konsultaatioprosesseja räätälöidään mm.

 • organisaatiorakenteiden ja työprosessien jäsentämiseen ja kehittämiseen
 • tueksi organisaatiomuutoksissa
 • johtajuuden ja johtamisjärjestelmän kehittämiseen
 • palveluiden kehittämiseen ja laatutyöhön
 • strategiatyöhön.

CommuniArt auttaa asiakkaitaan tarkentamaan kysymyksenasetteluaan ja ongelmanmäärittelyään, jolloin konsultaatiotuki kohdentuu oikein.

Koulutus ja valmennus

CommuniArtilla on pitkä kokemus aikuispedagogiikasta ja koulutussuunnittelusta. Yritys tarjoaa sekä osaamisalueidensa lyhytkoulutuksia että pidempiä prosessikoulutuksia. Työnohjaus- ja konsultaatioasiakkaat ovat hyötyneet mahdollisuudesta liittää työskentelyyn räätälöityjä koulutuksellisia kehittämispäiviä kokonaisille työyhteisöille tai työryhmille.

CommuniArt tarjoaa esimiesvalmennusta niille esimiehille ja johtajille, jotka ovat valmiita tarkastelemaan syvemmin itseään, omaa tehtäväänsä ja omia työtapojaan.

Kriisituki

CommuniArt tarjoaa työelämän muutos- ja traumaattisiin kriiseihin konsultaatiota, työnohjausta ja jälkipuintia. Näitä palveluita tarvitaan erityisesti uhka-, vaara- ja väkivaltatilanteissa sekä traumaattisen kriisin kohdatessa. Jälkipuinti-istuntoja järjestetään joustavasti, tarvittaessa lyhyellä varoitusajalla traumaattisen tapahtuman jälkeen.

Yritys on tehnyt ehkäisevää kriisityötä mm. konsultoimalla useiden organisaatioiden turvallisuussuunnitelmia.

CommuniArtin pitkä kokemus konfliktien selvittelystä ja sovittelusta on tuonut malttia, ymmärrystä ja rohkeutta puuttua hyvinkin vaikeisiin akuutteihin ristiriitoihin ja pitkittyneisiin konflikteihin.

Asiakkailta

Osallistuja koulutustavasta

7 kesäkuun, 2018 | 0 Comments


Mainiota, kun kouluttaja on paitsi asiansa osaava myös innostunut ja taitava saamaan vuoropuhelun käyntiin koko porukalla.

Lue lisää >>

Esimies konfliktin sovittelusta

1 kesäkuun, 2018 | 0 Comments


En olisi ihan heti uskonut, että nämä riitapukarit kykenevät joskus vielä näinkin hyvin työskentelemään yhdessä.

Lue lisää >>

Järjestöjohtaja pysähtymispäivistä

1 kesäkuun, 2018 | 0 Comments


Hyvä idea pitää pysähtymispäivä iänikuisten kehittämispäivien sijaan tällaisessa muutosmylläkässä!

Lue lisää >>

HR-päällikkö työmuotojen yhdistämisestä

30 toukokuun, 2018 | 0 Comments


Todella toimiva ratkaisu tämä yhteisötyönohjauksen ja kehittämispäivien yhdistelmä!

Lue lisää >>

Esimies yhteisötyönohjauksesta

27 toukokuun, 2018 | 0 Comments


Me sukellamme keskusteluissa aina todella syviin vesiin, ja välillä alkaa hirvittää, mutta sinä saat meidät lopuksi jotenkin nousemaan pinnalle…

Lue lisää >>

Akuutissa kriisissä elävä valmennettava

27 toukokuun, 2018 | 0 Comments


Tuntuu turvalliselta tietää, että olet valmis tulemaan näissä vaikeissa teemoissa kanssani…

Lue lisää >>

Show More Posts0 Posts Remaining
No more posts to Load

Kuka

Riitta Jauhiainen
YTM, työnohjaaja, organisaatiokonsultti ja kouluttaja

Riitta Jauhiainen on toiminut työnohjaajana ja konsulttina vuodesta 1993 alkaen, vuodesta 2005 alkaen päätoimisesti ja täysipäiväisesti. Konsulttina hän on toteuttanut useita organisaation ja työyhteisön kehittämishankkeita ja selvitellyt työyhteisökonflikteja. Hänellä on pitkä kokemus kriisi- ja traumatyöstä sekä jälkipuinnista. Riitta Jauhiainen on toiminut aikuiskouluttajana vuodesta 1988 alkaen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä valtakunnallisen järjestön koulutusyksikön johtajana ja kouluttajana 2001-2005.

linkedin

Yhteystiedot

CommuniArt Oy
Annankatu 29 A 19, 6. krs
00100 Helsinki
gsm +358 40 5040 807
riitta.jauhiainen@communiart.fi
www.communiart.fi

Ota yhteyttä

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Viesti