RYHMÄTYÖNOHJAUKSEN PERIAATTEET – EHDOTUS SOPIMUKSEKSI

1. Sitoutuminen

* työnohjaus on yhteistyöprosessi, joka ei voi onnistua ilman kaikkien sitoutumista

2. Luottamuksellisuus

* kenelläkään ei ole oikeutta viedä mitään toisen ilmaisemaa yhteisten tilanteiden ulkopuolelle
* kaikki työskentelyssä on kaikille avointa
* työskentely kanavoidaan mahdollisimman pitkälti yhteisiin tilanteisiin: se mikä syntyy
työnohjauksessa jatkuu siellä, ellei toisin sovita
* johdolle mahdollisesti vietävät asiat sovitaan yhteisesti

3. Tila kaikille

* puheenvuorot pyydetään ja niitä kunnioitetaan
* pyritään dialogiin eli vuorokuunteluun – aitoon & kunnioittavaan yhdessä ajatteluun
* rauhoittuminen: esiin nousevat asiat pyritään käsittelemään ns. loppuun ennen kuin tuotetaan uusia

4. Vuorovaikutusvastuu

* minä-viestintä: jokainen puhuu omasta ja vain omasta puolestaan – ellei toisin ilmaise
* jokainen vastaa sekä sanoistaan että vaikenemisestaan
* jokainen vastaa omista tunteistaan, niiden ilmaisemisesta tai ilmaisematta jättämisestä

5. Rakentavaksi tarkoitettu avoimuus

* sana on teko, jolla voi rakentaa tai tuhota
* jokainen pyrkii olemaan mahdollisimman tietoinen omista intentiostaan, kun ilmaisee jotain

6. Konkreettisuus, argumentointi

* passiivit, heitot ja toisten selän taakse menemiset minimiin
* mahdollisimman konkreettinen, minä-lähtöinen puhe

7. Tutkiva ote

* ilmiöiden ymmärtäminen eri näkökulmista on usein tärkeämpää kuin nopeat ratkaisut

8. Työnjako

* ryhmä tuottaa käsiteltävän materiaalin
* työnohjaaja kanavoi, tarkentaa ja kokoaa
* tarvittaessa: esimies päättää yhdessä ryhmän kanssa

© Riitta Jauhiainen

 

Yhteystiedot

CommuniArt Oy
Annankatu 29 A 19, 6. krs
00100 Helsinki
gsm +358 40 5040 807
riitta.jauhiainen@communiart.fi
www.communiart.fi

Ota yhteyttä

    Nimi (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Viesti